March 22, 2009

Gubat sa paso...

ang aking pinagkaka-abalahan, gumawa ng gubat sa paso hehehe... :)


meet rosemary, minty green, oregani, sweet (basil), lemony and calamansi wahihihi :)


my morning coffee corner... :)

paso population, nearing 70!
somebody stop me please! lol :)